antropometrické body

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: presne definované body na tele a kostre človeka, na základe ktorých je možné merať celý rad telesných rozmerov a ktoré charakterizujú danú osobu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: antropologická identifikácia, kriminalistická antropológia
Poznámka: K telesným rozmerom sa radia dĺžkové, šírkové, uhlové a obvodové. Na správne označenie antropometrických bodov je potrebná dobrá znalosť anatómie, pretože body na tele človeka predstavujú rovnomenné body na kostre premietnuté na povrch tela.