anticipatívny marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: marketingová činnosť podniku súvisiaca s novovznikajúcou alebo latentnou potrebou, na ktorú sa reaguje príslušnou vhodnou ponukou produktu
Zdroj: PODĽA Kotler, Ph.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 2000.

Príbuzné termíny: inovatívny marketing
Poznámka: Napríklad zhoršujúca sa kvalita vody vyvolala ponuku balených minerálnych vôd.