anticipačné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: distribúcia, logistika, skladovanie
Definícia: zásoby vytvorené pre prípad nesúladu s predvídaným kolísaním dopytu, dodávky alebo výroby určitého produktu (napr. se­zónne zásoby)
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: anticipačný inventár