anotácia¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lingvistika, informačná technológia a spracovanie údajov
Definícia: výsledok procesu priraďovania (bibliografických a lingvistických) informácií celým textom alebo jednotlivým častiam textu pri jeho počítačovom spracovaní vo forme značky alebo iného ustáleného zápisu
Zdroj: PODĽA: Šimková, M.: Výberový slovník termínov a pojmov z korpusovej lingvistiky. In: Šimková, M. – Gajdošová, K. – Kmeťová, B. – Debnár, M.: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017.

Príbuzné termíny: anotácia², anotátor¹, anotátor², interná anotácia, externá anotácia, morfologická anotácia, syntaktická anotácia, tagset, tager
Cudzojazyčný ekvivalent: en: annotation, bg: анотиране