animácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: audiovizuálna technika
Definícia: statické obrázky premietnuté v rýchlom časovom slede, vytvárajúce dojem pohybu
Zdroj: kol. autorov: Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 2006.

Kontext: Základným tvorivým postupom pri vzniku animovaného filmu je animácia. Animácia je oživovanie kreslených, grafických alebo priestorových predmetov nasnímaných nasledujúco po sebe v jednotlivých fázach pohybu po samostatných políčkach filmového pásu.
Zdroj kontextu: kol. autorov: Malý slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 2005.
Príbuzné termíny: film, reklama, animovaný film
Cudzojazyčný ekvivalent: en: animation
URL: http://sk.wikipedia.org/wiki/Anim%C3%A1cia