analytické metódy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: metódy, ktoré slúžia predovšetkým na analýzu logistických pro­cesov v podniku alebo na analýzu prísunu či odbytu materiálu a tovaru
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Do tejto skupiny patria systémová analýza, analýza ABC, hod­notová analýza, analýza nákladov a pod.