analýza zásob

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: skladovanie, logistika
Definícia: proces analýzy polohy zásob a spôsobu zásobovania, ako aj signalizácia roz­dielov so zreteľom na zásobovacie normy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.