analýza výpovede

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: vyhodnocovanie poznatkov získaných z verbálneho a somatického prejavu vypočúvanej osoby počas jej výsluchu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: výpoveď², výsluch¹, vypočúvanie