analýza portfólia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: metóda, ktorá vyznačuje a hodnotí pozíciu analyzovaných prvkov (hospodárskych jednotiek, produktov, cenných papierov) so zreteľom na hlavné premenné, determinujúce rozhodovanie týkajúce sa tvorby optimálnej štruktúry súboru (portfólia) týchto prvkov
Zdroj: PODĽA Altkorn, J., Kramer, T.: Leksykon marketingu. 1998.

Príbuzné termíny: výkon, analýza podnikateľského portfólia
Poznámka: Premennými sú veľkosť očakávaného zisku (os y) a veľkosť rizika zmeny hodnoty (os x). Vo všeobecnej rovine existuje viacero metód analýzy portfólia, ktoré sa využívajú v tvorbe stratégií, plánovania marketingu a rozvoja podniku. Vo všeobecnej rovine existuje viacero metód analýzy portfólia, ktoré sa využívajú v tvorbe stratégií, plánovania marketingu a rozvoja podniku.