analýza distribučných nákladov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: distribúcia, logistika, skladovanie
Definícia: účtovná metóda analyzujúca náklady na dopravu a skladovanie jednotlivých výrob­kov alebo i celej kategórie, ale aj ostatných čin­ností distribučného kanála
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: distribution costs analysis
Poznámka: Pri komplexnej analýze je potrebné uskutočniť aj rozbor nákladov riadenia dodávateľského reťaz­ca, resp. distribučného kanála.