ampér

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzika
Definícia: jeden ampér predstavuje taký konštantný elektrický prúd pretekajúci dvomi priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, vzájomne vzdialenými 1 meter vo vákuu, ktorý vytvára medzi týmito vodičmi silu veľkosti $2 \times 10^{-7}$ newtona na meter dĺžky
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Poznámka: Jednotka elektrického prúdu v SI, jedna zo siedmich základných jednotiek tejto sústavy. Podľa inej definície tejto jednotky vodičom tečie prúd 1 A, keď jeho celým prierezom prechádza za 1 sekundu elektrický náboj s veľkosťou 1 coulomb.

Symbol: $\mathrm{A}$