alternatívne náklady

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, podnikanie a súťaž, účtovníctvo
Definícia: náklady predstavujúce hodnotu statkov alebo služieb, ktorých sme sa vzdali v prospech využitia iných statkov alebo služieb
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Alternatívne náklady určitého rozhodnutia vzni­kajú preto, lebo vo svete vzácnych statkov vý­ber jednej veci znamená vzdať sa niečoho iného. Alternatívne náklady teda nie sú skutočnými nákladmi.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: náklady obetovanej príležitosti, náklady nevyužitých príležitostí, oportunitné náklady
Cudzojazyčný ekvivalent: en: alternative costs