alternatívne marketingové stratégie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: marketingové stratégie dostupné pre všetky organizácie v odvetví pohostinstva a cestovného ruchu: stratégia jedného cieľového trhu, koncentrovaná marketingová stratégia, totálna marketingová stratégia a nerozlišovacia marketingová stratégia
Zdroj: PODĽA Morrison, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1995.

Príbuzné termíny: marketing cestovného ruchu, marketingová stratégia
Poznámka: Organizácie, ktoré sledujú tieto alternatívne marketingové stratégie, boli špecificky pomenované. Skupiny, ktoré akceptujú stratégiu jedného cieľového trhu, sú známe ako výklenkári, organizácie používajúce koncentrovanú a totálnu stratégiu sú často nazývané segmentári. Meno obyčajne priraďované používateľom štvrtej stratégie je kombinátori.