alkoholická charakteropatia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kriminológia
Definícia: zmena osobnostných charakteristík, zanedbávanie zovňajšku, obmedzovanie záujmov a aktivít na telesné a pudové potreby, zníženie morálnych zábran vplyvom alkoholu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: alkohol