aliancia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, hospodárska súťaž
Definícia: spolupráca medzi aktuálnymi alebo potenciálnymi konkurentmi, ktorá má vplyv na situáciu iných konkurentov, dodávateľov alebo klientov v oblasti toho istého alebo príbuzného sektora
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: spojenectvo