algoritmický prístup

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: prístup k riešeniu logistického problému, založený na exakt­ných, zvyčajne matematických metódach, pričom hlavnými znakmi sú formalizácia úlohy, kvantitatívne vyjadrenie, algoritmizácia
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.