akvizičná distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: súčasť dis­tribúcie, ktorej úlohou je vybrať, zabezpečiť, zorganizovať, riadiť nehmotný pohyb tovaru a služieb
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: administratívna distribúcia, transakčná distribúcia
Poznámka: To znamená tovar ponúkať, kontrahovať, finančne, právne, zmluvou zabezpečo­vať, čiže zabezpečovať všetky činnosti súvisia­ce s prípravou realizácie tovaru a služieb na trhu, s komercializáciou produktu.