akreditív

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, platba
Definícia: písomná banková záruka po­skytnutá predajcovi na požiadanie a podľa in­štrukcií nákupcu na zaplatenie stanovenej sumy do vopred dohodnutej doby splatnosti a podľa stanovených podmienok zmluvy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: letter of credit