akontácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, cenová politika, distribúcia
Definícia: vopred uskutočnená úhrada ceny dodávky (celej alebo len jej časti)
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Akontáciu môžu požadovať napr. tí výrobcovia, kto­rých výrobok má dlhú výrobnú lehotu; predda­vok im umožňuje financovať náklady, ktoré už v priebehu výroby vznikli; z toho vyplýva, že akontácia sa používa najmä pri stavbách alebo dodávkach investičných celkov; môže ísť tiež o to, že silná pozícia výrobcu núti zákazníka vy­hovieť takejto požiadavke; je výhodná tiež pri vývoze tovaru pre vývozcu, pri dovoze je nevý­hodná, pretože dovozca vynakladá prostriedky pred vykonaním dodávky.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: down payment, en: payoff