akceptačný úver

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby, úver
Definícia: typ úveru, pri ktorom banka neposkytuje skutočný úver, ale tým, že zmenku akceptuje, poskytuje svoje dobré meno ako záruku, že dlžník zmenku zaplatí
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Akceptačný úver vzniká tak, že klient vypíše zmenku na banku, ktorá ju akceptuje, teda zaviaže sa zaplatiť záväzok daný zmenkou pri dovŕšení splatnosti zmenky. Pri akcepto­vaní zmenky banka nepotrebuje reálne pe­niaze na poskytnutie úveru. Akceptované zmenky sa môžu použiť na vyrovnávanie zá­väzkov alebo na ich eskontovanie - získanie peňažnej hotovosti.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.