akcept zmenky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, úver
Definícia: prijatie cudzej zmenky zmenkovníkom, resp. akceptantom
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: bili of exchange acceptance
Poznámka: Akceptant podpisuje zmenku pod podpi­som vystaviteľa alebo na jej rube; v tomto prípade pripojí doložku „prijaté", „videl", aby akcept nebol omylom pokladaný za rubopis; svojím podpisom sa stáva akceptant zmenko­vým dlžníkom a zaväzuje sa v deň splatnosti za­platiť sumu uvedenú na zmenke.