akceptácia značky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, marketing
Definícia: ochota spotrebiteľov kúpiť jednu značku pri porovnaní s ostatnými značkami v podstate rovnakého produktu
Zdroj: PODĽA Adam 1991. Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: brand acceptance