afiliačný marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: dohoda medzi dvoma portálmi, v rámci ktorej jeden portál (afiliačný) súhlasí s predstavením obsahu alebo reklamného formátu druhého portálu, čím má zvýšiť svoju návštevnosť
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: marketing v internetovom veku, reklama
Cudzojazyčný ekvivalent: en: affiliate marketing
Poznámka: Afiliačný portál recipročne získava percentá z predaja alebo inú formu kompenzácie za generovanú návštevnosť.