adstock

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: televízia, marketing
Definícia: meradlo dlhodobého účinku reklamy na nákupné správanie spotrebiteľov
Zdroj: PODĽA: Broadbent, S.: One Way TV Advertisements Work. In: Journal of the Market Research Society 21, č. 3, 1979, s. 139 – 66.

Príbuzné termíny: reklama
Cudzojazyčný ekvivalent: en: adstock