administratívna pomoc

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: inštitút medzinárodnej policajnej spolupráce využívaný pri plnení služobných činností, ktorý by inak vyžadoval písomný súhlas v podobe žiadosti príslušných justičných orgánov druhej zmluvnej strany, ale za danej situácie ho nie je možné podať včas bez toho, aby bol ohrozený úspech konania
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: spolupráca
Poznámka: Preto sa môžu bezpečnostné orgány jednej zmluvnej strany obrátiť so žiadosťami o zaistenie stôp, dôkazov, vykonanie telesných prehliadok, prehliadok osôb a domových prehliadok alebo so žiadosťami o predbežné zatknutie priamo na bezpečnostné orgány druhej zmluvnej strany.