abstinenčný syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kriminológia
Definícia: príznaky vyskytujúce sa v rôznej intenzite pri závislosti od všetkých návykových látok od zanedbateľných javov (potenie, nechutenstvo, nespavosť, zvýšená teplota) až po príznaky životu nebezpečné (depresie, samovražedné správanie, epileptický záchvat)
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: droga, alkohol, drogová závislosť, fyzická závislosť, psychická závislosť