absolútny elektrický potenciál

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: elektrický potenciál, pri ktorom vzťažný bod s nulovou hodnotou potenciálu volíme nekonečne ďaleko
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009