absolútna koncentrácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: jav, keď väčšia časť celkového obratu pripadá na malý počet podnikov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.