aberačný uhol

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV)

Oblasť: astronómia
Definícia: uhol medzi osou chvosta kométy a spojnicou Slnko — kométa
Zdroj: Základné názvy z astronómie. In: Kultúra slova, 1992, roč. 38, č. 11 — 12, s. 353 — 362.

URL: http://www.juls.savba.sk/ks/