aberačná elipsa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: elipsa, ktorú hviezda zdanlivo opíše na sfére v dôsledku ročnej aberácie
Zdroj: HAJDUKOVÁ, M.: Súpis termínov z astronómie 1. In: Kultúra slova, 1998, roč. 31, č. 5, s. 271 — 298.