aberácia¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: optická chyba
Zdroj: Hajduková, M.: Súpis termínov z astronómie 1. In: Kultúra slova, 1998, roč. 31, č. 5, s. 271 – 298.