a

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: Pozri definíciu synonyma
Zdroj: HAMBÁLEK, Ľ. – KOZA, J. – PITTICH, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 1. s. 13 – 32.

Synonymum: rok¹
Cudzojazyčný ekvivalent: la: annum
Poznámka: Skratka vychádza z latinského annum.