Suverénny rytiersky a špitálny rád sv. Jána Jeruzalemského na Rodose a na Malte

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: medzinárodnoprávne uznávaná korporácia, laický rytiersky rád, ktorý má osobitné postavenie v štruktúre jestvujúcej sústavy rytierskych rádov vzhľadom na skutočnosť, že má vlastnú medzinárodnoprávnu subjektivitu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: la: Ordo (inis, m.) Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani
Poznámka: Založený bol v roku 1099 v Jeruzaleme. Po páde križiackych dŕžav v Palestíne v rokoch 1291 až 1309 sídlil rád na Cypre a v rokoch 1359 až 1522 na ostrove Rhodos. Z tohto obdobia pochádza aj označovanie tohto rytierskeho rádu „rodoskí rytieri“. V rokoch 1530 až 1798 sa v dôsledku pretrvávajúceho tlaku moslimských Turkov z východu presídlili členovia rádu na ostrov Malta, kde sa postupne stali vládnucim suverénom. Odtiaľ pochádza aj dodnes používaný názov Suverénny rád Maltézskych rytierov, skrátene Maltézski rytieri. Od roku 1834 až dodnes je centrum rádu Rím. Keďže pôsobí ako zvrchovaný štát, má v mnohých krajinách svoje zastupiteľské orgány, veľvyslanectvá. Veľvyslanectvo na čele s veľvyslancom Rádu Maltézskych rytierov sídli aj v Bratislave.
URL: http://www.orderofmalta.org/