Schrödingerova rovnica

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť:
Definícia: základná (parciálna diferenciálna) rovnica nerelativistickej kvantovej mechaniky, umožňujúca získať vlnové funkcie opisujúce stavy mikročastíc v daných podmienkach, vrátane ich zmien
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: kvantová mechanika
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: Schrödingerova rovnice
Poznámka: Bezčasová Schrödingerova rovnica umožňuje určiť kvantové stavy, príslušné vlnové funkcie a energie mikročastíc, vrátane ich kvantovania.