Milície

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zastaraný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: dobrovoľné ozbrojené poriadkovo-bezpečnostné orgány, ktoré vznikli spontánne počas SNP
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: Ľudové milície
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: milice, en: militia
Poznámka: Vykonávali strážnu službu, obsadzovali strategické objekty a kontrolovali osoby. Neboli uniformovanou zložkou, službu vykonávali v civilnom odeve, označení červenou páskou alebo trikolórou. Mali rôzne názvy - občianske milície, národné milície, národné stráže, revolučné gardy (v Čechách) ap. V období februárových udalostí r. 1948 sa konštituovali Ľudové milície. Po vojne obežník Povereníctva vnútra SNR zo 6. augusta 1945 prikázal rozpustiť milície všade tam, kde ešte zostali v činnosti. Proces rozpúšťania milícií sa pretiahol až do konca r. 1945.