Ja

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: označenie pre subjekt, ktorý si uvedomuje obsahy svojho myslenia a konania a pokladá ich za svoje vlastné
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Descartes síce objavil ego sum, ego existo ako neotrasiteľné východisko novovekého filozofovania, ale až na pôde nemeckého transcendentálneho idealizmu sa môže objaviť skutočné Ja ako subjekt.
Zdroj kontextu: Ješič, M.: Heidegger, Descartes a metafyzika subjektivity. In: Filozofia, roč. 65, č. 2, 2010, s. 130-138.
Príbuzné termíny: subjekt
Cudzojazyčný ekvivalent: en: self
Poznámka: Descartes urobil z istoty vlastného Ja východisko svojej filozofie a charakterizoval ho ako duchovnú substanciu určenú schopnosťou myslieť. Fichte z Ja vyvodil všetky obsahy vonkajšej skutočnosti, ktorú označoval ako Neja. Existencializmus začlenil Ja do problematiky ľudskej existencie. Personalizmus skúma vzťahy medzi Ja a Ty. Freudova psychoanalýza a niektoré štrukturalistické teórie spochybnili jednotu Ja poukázaním na nevedomé obsahy v myslení a konaní.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ja