GSM

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: mobilná komunikácia
Definícia: štandard pre mobilné telefóny, ktorý sa po­užíva vo väčšine krajín sveta a súčasná prenoso­vá rýchlosť je 9,6 kBd
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: global system for mobil communication