GPS

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, satelitná navigácia
Definícia: systém na navigáciu a lokalizáciu objektov, založený na celosvetovom obrannom systéme USA
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: V logistike je vhodný na lokalizáciu vozidiel.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: globálny pozičný systém
Cudzojazyčný ekvivalent: en: global positioning system