GPRS

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: mobilná komunikácia
Definícia: štandard pre mobilné telefóny, ktorým sa dajú prenášať údaje rýchlosťou naj­viac 115 kBd a ktorý je preto vhodný aj pre mo­bilný prístup k internetu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Systém je založený na technike GSM, pri prenose však používa internetový protokol. Kapacita siete sa využíva len v čase zasielania paketov.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: general packet radio system