Falošný kríž

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: obrazec utvorený spojnicou ε Car — κ Vel — δ Vel — ι Car
Zdroj: Pittich, E.: Súpis termínov z astronómie 2. 1998.