EuroShop

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing
Definícia: osvetový veľtrh obvykle konaný v Nemecku, ktorého témou je sféra maloobchodu a veľkoobchodu s vystavovateľmi z oblasti obchodnej techniky, obchodnej technológie, nových typov predajní, nových trendov v obchode
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: Euroshop Fair
Poznámka: Celý názov popredného európskeho i svetového marketingového veľtrhu, ktorý sa koná v nemeckom Düsseldorfe, je The Global Retail Trade Fair.