Európske združenie pre manipuláciu s materiálom

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: medzinárodné vzťahy, logistika
Definícia: asociácia 13 národných združení, v ktorej Slovensko a Česká republika figurujú ako pridru­žení členovia
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: fr: Fédération (n .f.) Européenne de la Manutention, fr: FEM (n .f.)
Poznámka: Združenie bolo založené v roku 1953.