Common Core Curriculum

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: územné právo
Definícia: jednotné učebné osnovy pre vzdelávanie a výcvik personálu zabezpečujúceho ochranu vonkajšej hranice Európskej únie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: ACT, vonkajšie hranice Európskej únie
Poznámka: Ich cieľom je harmonizovať teoretickú prípravu a následne praktický výkon služby pri ochrane vonkajšej hranice Európskej únie a pri vybavovaní osôb na vonkajších hraniciach Európskej únie príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie vrátane Švajčiarska, Nórska a Islandu. Všetky zainteresované štáty musia implementovať obsah jednotných učebných osnov do svojich učebných osnov vo vzdelávacích inštitúciách. Implementačný proces v jednotlivých krajinách začal v roku 2003. Koordináciou, monitorovaním a hodnotením implementačného procesu bolo poverené Ad-hoc Centre for Border Guard Training (ACT).