CPM

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: riadenie výkonu marketingových procesov a riadenie výkonnosti marketingových jednotiek
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: corporate performance management
Príbuzné termíny: výkon
Cudzojazyčný ekvivalent: en: corporate performance management
Poznámka: Týmito jednotkami môžu byť samostatne pracujúci marketingoví pracovníci alebo ich zoskupenie v oddeleniach.