Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: celoslovenská organizácia s regionálnou pôsobnosťou v jednotlivých slovenských mestách, ktorá ako občianske združenie zastupuje spotrebiteľov, pomáha pri presadzovaní ich práv a záujmov a ovplyvňovaní spotrebiteľskej politiky na Slovensku a v Európskej únii
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: Slovak Association of Consumers Subjects