Akadémia PZ

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia pre rezort Ministerstva vnútra SR, zriadená zákonným opatrením Predsedníctva SNR č. 370/1992 Z. z. dňom 1. 10. 1992
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: Európska policajná akadémia
Poznámka: Jej hlavným poslaním je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a rozvíjať vedecké poznanie v študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe pre potreby PZ, odborných pracovísk MV a mimorezortných bezpečnostných služieb. Jej právne postavenie vychádza zo zákona o vysokých školách.
URL: http://apz.minv.sk/