Agentúra Spojených národov na pomoc a podporu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: Organizácia Spojených národov
Definícia: medzinárodná agentúra, ktorá v rokoch 1943 - 1946 poskytovala pomoc krajinám oslobodeným od okupácie štátmi osi
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Poznámka: Program pomoci zahrňoval dodávky výrobkov dennej potreby, surovín a základného zariadenia na obnovu priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a taktiež služby expertov. Jednou z aktivít agentúry bola aj súčinnosť zapojených štátov pri repatriácii občanov, ktorí boli v dôsledku vojnových udalostí rozptýlení po svete. Absencia vymedzenia jednotlivcov, ktorým agentúra poskytovala pomoc, sa čiastočne vyriešila rezolúciou 71, schválenou v auguste 1945. Vzťahovala sa na osoby, ktoré museli opustiť svoju krajinu alebo miesto pôvodu či bydlisko. Nepresný a nejasný koncept pojmu osoby vyvolal nebezpečenstvo nejednoznačnej aplikácie, ktoré osoby začleniť do rozsahu znenia rezolúcie. Washingtonská úradovňa agentúry začala aplikovať smernicu v prospech povojnových utečencov, ktorí boli politickými disidentmi. Do poňatia utečenca sa vniesol ideologický pohľad.