Academia Istropolitana

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: história
Definícia: prvá univerzita na území dnešného Slovenska, existovala v rokoch 1465, resp. 1467 – 1490 v Bratislave, v meste na Dunaji, ako to vyjadruje jej grécky názov
Zdroj: Historický časopis. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009, roč. 57, č. 01.

Poznámka: Bola prvou univerzitou na území Slovenska, ktorú založil Matej Korvín 19. 5. 1465 a ktorá bola otvorená roku 1467. Jej organizáciou podľa vzoru univerzity v Bologni bol poverený ostrihomský arcibiskup J. Vitéz, ktorý sa stal jej kancelárom; vicekancelárom bol J. Schomberg. Štatút univerzity sa nezachoval, ale je pravdepodobné, že mala artistickú a teologickú fakultu. K jej popredným profesorom patril magister Angelus A. Brandolini, hvezdár a matematik M. Bylicza z Olkuszu, právo prednášal J. Gattus z Talianska, ďalej tu pôsobil magister M. Gruber, matematik Vavrinec Koch z Krompach, hvezdár Joannes Müller Regiomontanus z Královca, pedagóg J. Pisc a M. Schrieker de Hüttendorf. Roku 1471 vznikli rozpory medzi kancelárom univerzity a kráľom, v dôsledku čoho niektorí profesori opustili univerzitu. Správy o jej zániku sa nezachovali, ale v darovacej listine Vladislava II. roku 1492 sa uvádza, že už dávnejšie zanikla. Budova, v ktorej sa nachádzala Academia Istropolitana, je národnou kultúrnou pamiatkou.