čierna mzda

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: mzda vyplácaná porušovaním mzdových úprav
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Poznámka: Vypláca sa často pri tzv. čiernej práci – forme nelegálneho zamestnávania, pri ktorej zamestnanec a zamestnávateľ porušujú pracovnoprávne a mzdové úpravy najmä s cieľom neodvádzať predpísané odvody. Poškodzuje konkurenčné prostredie a má škodlivé dôsledky na zamestnanosť i na ekonomiku štátu v celku.