čiastkové logistiky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom lo­gistiky, t. j. logistika skladovania, logistika vy­bavovania objednávok, logistika dopravy a pod.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: partial logistics